Regulamin konkursów dla Młodych Par 2018/2019

 1. Organizatorem konkursu jest Pracownia Paryskie klimaty
 2. Uczestnikiem konkursu jest każda osoba, która napisała komentarz pod postem konkursowym
 3. Zwycięzcą jest osoba wybrana przez Organizatora wg. subiektywnej oceny Organizatora lub wg. ilości like- ów pod komentarzem
 4. Nagrodą jest usługa ślubna lub dekoracja ślubna o określonej przez Organizatora wartości
 5. W konkursie przyznawane są 3 nagrody o określonej wartości dla trzech Zwycięzców zajmujących kolejno : 1, 2 i 3 miejsce
 6. Nagrody są do wykorzystania na ślubie Zwycięzcy konkursu
 7. Nagroda może zostać przez Zwycięzcę konkursu zbyta dla innej, wskazanej przez niego osoby
 8. Czas realizacji nagrody mija pod koniec 2019 roku
 9. Zrzeczenie się nagrody na rzecz innej osoby wskazanej przez Zwycięzcę skutkuje przeniesieniem tej nagrody na osobę wskazaną
 10. Zrzeczenie się nagrody przez Zwycięzcę skutkuje tym, iż nagroda nie zostaje zrealizowana przez Zwycięzcę , ani przez żadną inną osobę
 11. Można zrzec się nagrody w każdej dowolnej chwili z uwzględnieniem pkt.8
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany nagrody na inną
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny
 14. Warunkiem uzyskania ekwiwalentu pieniężnego ( za zgodą Organizatora ) jest zgłoszenie chęci jego otrzymania przed uroczystością ślubną Zwycięzcy lub osoby na rzecz której Zwycięzca zrzekł się nagrody
 15. Zwycięzca może zamienić niewykorzystaną przed ślubem nagrodę na voucher prezentowy o wartości nagrody, którą otrzymał
 16. Voucher jest do wykorzystania do końca 2019 r i może być zbyty osobie wskazanej przez Zwycięzcę z zastrzeżeniem pkt 8
 17. Voucher dotyczy zarówno usług i dekoracji ślubnych, jak i dekoracji sezonowych i świątecznych z oferty Pracowni
 18. Sprawy nieuregulowane w regulaminie podlegają ogólnym przepisom prawa